Dør til dør-levering i Stavanger- og Sandnes-området

Portable x-ray generators and x-ray scanners for NDT

ICM

Les mer hos ICM.

Referanser

Jeg var den første kunden hos Harald, og har handlet Kodak-film hos han siden han startet.
Jeg er veldig fornøyd med både kvaliteten og servicen. Hvis jeg skal trekke frem det mest positive med Kodak film, så er den skarpere og dermed mer behagelig å se på enn filmen jeg har vært vant med tidligere. Eksponeringsmessig er det ingen nevneverdig forskjell. Jeg eksponerer som før.

geir

Da jeg kom inn i denne bransjen som en ung mann for over 30 år siden var det Kodak som var den dominerende leverandør på produkter rundt radiografisk film og kjemi. Kodak var en god og sikker leverandør av disse produktene. Etter hvert forsvant Kodak totalt for oss brukere, og andre aktører overtok dette markedet.

Det var derfor gledelig og overraskende da Harald Grøttem tok kontakt tidlig på våren 2011 for å fortelle at Kodak igjen ønsket å etablere seg som en leverandør med filmer innen radiografi.

Vi takket ja til å teste ut disse filmene for å sjekke om kvaliteten holdt i forhold til de strenge krav våre kunder stiller. Våre operatører utførte tester med både x-ray og gamma-ray innenfor de forskjellige tykkelsesområder.

Resultatene av disse testene overbeviste oss om at dette ønsket vi å gå videre med og bestemte oss for å gå over til Kodak sine produkter.

Vi bruker nå Kodak og er overbevist at vi tok det rette valget.

arve

Om Harald